dima
  • Gedenkmeubel | verzorgingstehuis

    Overleden personen zijn onzichtbaar zichtbaar, hun ziel is licht en vluchtig. Dit gaat veel dieper dan we ons kunnen voorstellen. Door middel van gelaagdheid, transparantie en licht heb ik geprobeerd hier uitdrukking aan te geven. Mensen kunnen hun steun betuigen door een briefje te schrijven en deze aan de draad te hangen. Licht schijnt van boven tussen de rijstpapiertjes door waardoor een semi-transparante gelaagdheid ontstaat. Het licht komt ook terug in de nisjes rechts, waar men een klein kaarsje kan ontsteken, of wierook kan branden. Op de regel onder de briefjes zijn meerder portretten te plaatsen. Tijdens mijn werk bij Thereca heb ik aan deze opdracht gewerkt.